Μπάμιες 1KG (Λαχανόκηπος)

Μπάμιες 1KG (Λαχανόκηπος)