Σουπιά ολόκληρη καθαρισμένη (Seafresh)

Σουπιά ολόκληρη καθαρισμένη (Seafresh)