Σουπιά ολόκληρη καθαρισμένη/ακαθάριστη (Χύμα)

Σουπιά ολόκληρη καθαρισμένη/ακαθάριστη (Χύμα)