Διάφορα φρούτα 1 κιλό/2.5 κιλά

Διάφορα φρούτα 1 κιλό/2.5 κιλά