Πολιτική ακύρωσης

Μπορούμε να αποδεχτούμε την ακύρωση μιας παραγγελίας, αν γίνει εντός μιας ώρας από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο μέσω τηλεφώνου, όχι μέσω της ιστοσελίδας.
Οι τροποποιήσεις μιας παραγγελίας μπορούν να γίνουν μόνο μέσω τηλεφώνου, όχι όμως μέσω της ιστοσελίδας.

X